Giới thiệu về trường Mầm non 13-3

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON 13 THÁNG 3

  Cùng với sự thay đổi của địa phương, nhà trường trãi qua những bước thăng trầm suốt chiều dài lịch sử 37 năm hình thành và phát triển. Trường Mầm non 13-3 ngày nay đóng trên địa bàn khu phố I thị trấn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, trường cách vị trí trung tâm hành chính huyện 02 Km;  phía Đông Nam giáp xã Thanh An; phía Đông Bắc giáp xã Định Hiệp, Định An; Phía Tây Bắc giáp xã Định Thành; phía Tây Nam giáp xã Bến Củi - huyện Dương Minh Châu -tỉnh Tây Ninh.  

 Năm học 2011-2012: có  17 nhóm, lớp trường đã huy động được 569 trẻ trong đó: có 04 nhóm trẻ với 85 trẻ và 13 lớp Mẫu giáo với 484 trẻ; Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi có 172 trẻ được huy động ra lớp theo chương trình phổ cập trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào học lớp 1 phổ thông. Trường Mầm non 13 tháng 3 được UBND huyện phân hạng trường là trường hạng I,  với quy mô đứng thứ nhất trong 12 trường Mầm non trên địa Huyện Dầu Tiếng.

QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA:

Với quyết tâm cao của toàn trường, cùng với sự quan tâm chỉ đạo,  giúp đỡ to lớn của lãnh đạo cấp trên, của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia  được chia gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1(  2007 - 2010):  

Áp dụng quy chế đánh giá theo Quyết định số 36/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 07 năm 2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Và Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, đề ra mục tiêu phấn đấu trong 3 năm liền kề từ năm 2007-2010 về xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất, nâng cao một bước về chất lượng giáo dục.

Sau 3 năm học tập thể nhà trường ra sức vượt qua những khó khăn thách thức, kết thúc gian đoạn này đối chiếu với kết quả đạt được qua so sánh năm học 2007-2008 từ khi trường tiếp nhận cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng mới và đi vào hoạt động cho đến năm học 2009-2010 đã xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong giai đoạn tiếp cận chuẩn Quốc gia mức độ 1 cụ thể  như sau:

Tháng 1/2008, trường tiếp nhận cơ sở vật chất đi vào hoạt động, được đầu tư với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, gồm 18 phòng học, 01 phòng âm nhạc và hồ bơi, với trang thiết bị dạy học khá đầy đủ,  quy mô trên 500 trẻ đáp ứng  yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ sinh hoạt bán trú. Điều đó cho thấy thành tựu lớn nhất là cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng lầu hóa, với công trình kiến trúc đồ sộ góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa - xã hội của địa phương biến mọi ước muốn của toàn dân thị trấn Dầu tiếng thành hiện thực. Đồng thời cũng thể hiện rõ sự quan tâm và tầm nhìn xa của các cấp lãnh đạo, Đảng và nhà nước cho tương lai phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Dầu Tiếng chúng ta. Bên cạnh những thuận lợi cũng còn những khó khăn không kém.

    Khó khăn :

Công tác tổ chức vận động xã hội hóa giáo dục trong giai đoạn này đối với địa phương và phụ huynh rất còn mới trong việc đóng góp kinh phí trang bị cơ sở vật chất bên trong phục vụ cho việc học tập sinh hoạt ăn ngũ của các cháu chưa được sự đồng thuận cao của phụ huynh.  

Đánh giá thành tựu của giai đoạn 1, cho thấy việc đánh giá chất lượng theo 5 tiêu chuẩn có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tuy nhiên về chất lượng đội ngũ trong giai đoạn này cần phải tập trung củng cố và phát triển một tập thể đoàn kết nhất trí cao trong công tác tổ chức quản lý chỉ đạo thực hiện quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục các cháu đạt hiệu quả cao nhất. cần phải có sự nổ lực  phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2(  2010-2015)

Trong giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tập trung cao mọi nỗ lực phấn đấu quyết tâm phát triểnđội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục.

Năm học 2010-2011, là năm học đầu tiên phấn đấu đầu tư rà soát các tiêu chuẩn quy định và tiếp cận trường chuẩn Quốc gia, đã tạo ra sự chuyển biến mới của tập CBGVCNV toàn trường ra sức nổ lực thi đua lập thành tích cá nhân tập thể và đơn vị góp phần nâng cao thành tích tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Sau một năm phấn đấu, kết thúc năm học 2010-2011, kết  quả chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, chất lượng đầu tư  cơ sở vật và công tác  thúc đẩy xã hội hóa giáo dục có hiệu quả rõ rệt trong việc phối hợp xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. cải tiến phương pháp tổ chức quản lý chỉ đạo nhà trường. Tuy nhiên đây chỉ là bước khởi đầu,  kết quả đạt chưa cao. Từ sự nhận định đánh  giá chất lượng toàn diện, đơn vị đã xác định cần phải phấn đấu cho năm sau để hoàn thiện về mọi mặt, đạt trường chuẩn Quốc gia một cách xứng đáng.

Năm học 2011-2012: Nhà trường xác định các vấn đề ưu tiên. điều chỉnh kế hoạch phát triển chiến lược giáo dục,  tuyên bố sứ mệnh và xác định rõ các mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động  phát triển đi lên của nhà trường,  mở rộng tầm nhìn, cho kế hoạch phát triển chiến lược của nhà trường đã tạo lập được giá trị, niềm tin cho tập thể sư phạm nhà trường, giúp mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên hiểu rõ trách nhiệm gắn với mục đích chung của nhà trường. Từ sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo, tạo dựng được môi trường thân thiện học sinh tích cực làm thay đổi diện mạo của nhà trường ngày càng đẹp hơn. thân thiện hơn và văn minh hơn.    

Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của một trường điểm của Huyện. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo  của Lãnh đạo phòng giáo dục - Sở giáo dục trường Mầm non 13 tháng 3 cùng các trường trong toàn huyện, có định hướng đã kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn nhằm  tạo điều kiện và giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn tồn tại. Với tinh thần ấy đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho tập thể CBGVCNV toàn trường tiếp tục phấn đấu thi đua lập thành tích vững bước đi lên xây dựng trường chuẩn Quốc gia.  

Đánh giá chung trong giai đoạn 2 này, nhà trường đạt được một số thành tích nổi bật, cụ thể Ngày 16/5 2012 Đoàn kiểm tra thẩm định của Sở Giáo dục tỉnh  Bình Dương đã kết luận  nhà trường đã  hoàn thành 5 tiêu chuẩn đánh giá trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Khái quát thành tựu của trường trong 02 giai đoạn của quá trình năm phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia của trường Mầm non 13 tháng 3 đã cho thấy dấu hiệu tiến lên cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một tập thể.

Quá trình xây dựng trường chuẩn  Quốc gia của tập thể sư phạm trường MN 13 tháng 3 đã rút ra bài học kinh nghiệm từ những đơn vị đi trước:

Một là : Thiết lập được mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, tranh thủ sự quan tâm đúng đắn của các cấp lãnh đạo,  của Đảng và Nhà nước, đầu tư, hỗ trợ và chỉ đạo của ngành cấp trên một cách kịp thời.

Hai là :  Phải tạo được sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, đề cao và phát huy hệ thống giá trị : tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, hợp tác và khát vọng vươn lên.

          Ba là : Phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, tạo được thương hiệu có uy tín, tạo niềm tin của nhà trường đối với phụ huynh đó là chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          Bốn là : Xây dựng môi trường thân thiện - sạch đẹp - văn minh

          Năm là : Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo nhà trường phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của mỗi CB-GV-CNV.Tiếp tục phấn đấu duy trì vững chắc 5 tiêu chuẩn của trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mứa độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là sự kỳ vọng vươn xa hơn trong tương lai.

Ghi nhận sự kiên trì phấn đấu và kỳ vọng của nhà trường, sớm trở thành trường chuần Quốc Gia theo quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Năm học 2011 – 2012 trường nhận được Cờ thi đua do UBND Tỉnh Bình Dương tặng đạt danh hiệu là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cụm các trường Mầm non phía Bắc.

Sự kiện Trường MN 13 tháng 3 là 01 trong những trường đầu tiên của huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn Quốc gia là dấu ấn, là bước ngoặt cho sự phát triển giáo dục trường MN 13 tháng 3 nói riêng, và góp phần tích cực cho sự nghiệp giáo dục huyện Dầu Tiếng nói chung. 

Thành công này không chỉ riêng của nhà trường mà là thành công của toàn thể lực lượng xã hội hóa giáo dục, dưới sự lãnh đạo đúng đắng của Đảng Bộ huyện Dầu Tiếng, sự đầu tư có hiệu quả cho giáo dục của chính quyền địa phương các cấp, và sự quan tâm sâu sát của ngành cấp trên. Thành công này là niềm vui chung của tất cả mọi người  hiện diện tại nơi đây và còn nhiều người khác nữa, Lễ hội đón bằng công nhận chuẩn Quốc gia cũng là lễ hội mừng công của chúng ta, có mặt nơi đây, trong ngày hôm nay.

Kết quả đáng mừng về sự đi lên của nhà trường hôm nay, phần chính là nhờ công sức xây dựng của tập thể sư phạm qua nhiều năm . Thành tích 05  năm  học qua của trường đạt được thật sự có ý nghĩa. Chúng ta và các bậc phụ huynh phần nào tự hào và chia sẽ niềm vui chung ấy. Tuy nhiên thành tích của nhà trường kể ra  còn rất khiêm tốn,  đây chỉ là điểm khởi đầu cần phải tiếp tục phấn đấu đạt đến đỉnh cao phát triển một cách bền vững trong thời gian tới.  chúng ta cần đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Phong trào giáo viên dạy giỏi, phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, phong trào mũi nhọn của trường. Giải pháp chính là tập trung tổ chức hoạt động đổi mới mạnh mẽ, phương pháp dạy và học một cách linh hoạt sáng tạo. Chúng ta tin rằng những giải pháp trên sẽ  góp phần làm thay đổi tích cực chất lượng, khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Quá trình xây dựng trường chuẩn đã khó, giữ vững chất lượng trường chuẩn càng khó hơn; “ Trường đạt chuẩn là cơ hội khởi đầu cho sự thay đổi nhà trường  ” Chúng ta cần xác định đúng nội lực, đúng tầm vốc của mình. Thành tích của trường tuy đạt chưa cao , nhưng đó là vốn quý để xây dựng trong tương lai . tương lai sẽ thay đổi vì đã có sự đóng góp của tập thể CB-GV-CNV.

Chúng ta được lãnh đạo cấp trên giao cho sứ mệnh đi đầu trong việc phấn đấu xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia của huyện Dầu Tiếng. Đây là vinh dự cũng là trọng trách đầy gian nan và thử thách, một người có thể cảm thấy nhỏ bé trước sứ mệnh to lớn, nhưng với tập thể sư phạm đoàn  kết, vững mạnh , nhất định chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao.

Hai mươi sáu năm đã trôi qua, từ vài phòng học đơn sơ rãi rác các điểm ấp của buổi ban đầu, từ chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập, đến nay trường MN 13 tháng 3 đã tạo lập được cơ sở vật chất khang trang, với môi trường sư phạm khá tốt, đảm bảo các yêu cầu chăm sóc giáo dục, có được thành tựu quan trọng đó,  ngoài sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các thế hệ trẻ trong nhà trường, mà còn có sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các bậc phụ huynh và  nhân dân thị trấn Dầu Tiếng. Nhân buổi lễ trọng thể hôm nay, thay mặt lãnh đạo nhà trường chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương; Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương; Huyện ủy , HĐND, UBND huyện, Phòng GDĐT, các phòng ban, đoàn thể huyện  Dầu Tiếng;  Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND, các tổ chức đoàn thể; Chi bộ giáo dục,  ban lãnh đạo các ấp và nhân dân thị trấn Dầu tiếng, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Thị trấn, về những tình cảm và sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ quý báu đã dành cho trường trong nhiều năm qua.

Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đang công tác tại trường hay đã chuyển công tác đi nơi khác, về những đóng góp trên nhiều phương diện nhằm chung sức xây dựng nhà trường trong những năm qua. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ tình cảm thân thiết của tập thể CBGVCNV đối với nhà trường, đối với quê hương Dầu Tiếng này !

Xin được ghi nhận những tình cảm chân thành của toàn thể quý phụ huynh về những đóng góp xây dựng cho nhà trường cả tinh thần, vật chất tô đẹp thêm ý nghĩa truyền thống của trường Mầm non thân yêu.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Thực đơn

Bữa sáng:

Bánh canh chả cá thịt heo cà rốt nấm mướp 
- Sữa Grow

Bữa trưa:

Cơm thịt gà kho nấm rơm cà rốt. Canh cải bó xôi thịt nạc
Món luộc: Su su

Bữa xế:

NT: Sữa Grow

Bữa chiều:

Bánh bao xá xíu + sữa grow
NT: cháo thịt heo cà rốt

Văn bản mới

CV số 306/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: Giáo án trực tuyến

Ngày ban hành: 27/11/2023

CV số 304/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: thực hiện PCGDMN

Ngày ban hành: 27/11/2023

QĐ số 53/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 18/07/2023. Trích yếu: QĐ BDTX

Ngày ban hành: 18/07/2023

CV số 305/PGDĐT

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: thi Olympic tiếng Anh

Ngày ban hành: 27/11/2023

QĐ số 92/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: QĐ công nhận

Ngày ban hành: 17/11/2023

QĐ số 96/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: BGK hội thi

Ngày ban hành: 17/11/2023

QĐ số 95/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: QĐ thành lập BTC

Ngày ban hành: 17/11/2023

lịch tuần

Ngày ban hành: 27/11/2023. Trích yếu: lịch làm việc

Ngày ban hành: 27/11/2023

CV số 301/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Thi trực tuyến

Ngày ban hành: 22/11/2023

CV số 300/PGDĐT

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: triển khai thực hiện...ATGT

Ngày ban hành: 22/11/2023

Video Clips

Album ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Banner 1
Banner 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi